Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes

21/05/2013
ndson
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Những hình ảnh mới nhất của các sao Việt ở Cannes.

Sau khi tỏa sáng ở thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2013, các sao Việt đã có khoảng thời gian thư giãn trên du thuyền ở vịnh Cannes. Mọi người đều vui vẻ khi hình ảnh được chụp ở thảm đỏ ngày hôm qua nhận hiệu ứng tốt từ dư luận. Trúc Diễm, Vân Trang, Maya… cũng rất háo hức khi xem lại những hình ảnh này trên du thuyền.

Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 1
Đạo diễn Lưu Trọng Lư cầm trên tay quyển hình ảnh thảm đỏ của các sao

Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 2

Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 3

Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 4

Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 5

Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 6

Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 7

Các sao đều rất háo hức khi xem ảnh
Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 8
Maya
Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 9
Vân Trang

Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 10

Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 11

Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 12

Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 13

Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 14
Khương Ngọc và Vân Trang cùng vui đùa

Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 15

Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 16

Sao Việt ngồi du thuyền xem lại hình thảm đỏ Cannes 17
Các sao Việt dùng bữa trên du thuyền

Viết bình luận mới

[Member Login]