Ẩn các biểu tượng trên desktop ngọai trừ các biểu tượng đặc biệt!

15/12/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Để ẩn tất cả các biểu tượng trên màn hình ngọai trừ các biểu tượng đặc biệt chẳng hạn như My Computer, Recycle Bin, My Documents, Internet Explorer bạn làm như sau :

Mở Registry Editor , bạn tìm khóa sau :

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerHideDesktopIconsNewStartPanel

Ở phía bên phải , bạn nhấn chuột phải chọn New – DWORD Value bạn đặt tên cho giá trị này là

{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Nhấn chuột vào giá trị này và thiết lập cho nó là 1 .

Bây giờ bạn thoát khỏi Regedit , ở màn hình Desktop bạn nhấn phím F5 , bạn sẽ thấy tất cả các biểu tượng bị ẩn đi ngọai trừ các biểu tượng chẳng hạn như My Computer,Recycle Bin, My Documents . Cool

Để phục hồi lại bạn chỉ việc thiết lập lại cho giá trị

{00000000-0000-0000-0000-000000000000} là 0

Nếu như bạn sử dụng Classic Start Menu , bạn vẩn tạo giá trị giống như bước ở trên nhưng chỉ khác ở khóa .

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerHideDesktopIconsClassicStartMenu

 

Các bạn hãy thử xem nhé!!!

 

Hương Giang (st)

 

Viết bình luận mới

[Member Login]