Cách loại bỏ quảng cáo của Yahoo! Messenger

15/10/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Đối với Yahoo! Messenger 9

Yahoo! Messenger 9 lấy các link quảng cáo từ file cacheurls.xml trong thư mục cài đặt. Vì vậy muốn vô hiệu hoá các đoạn quảng cáo, bạn chỉ cần xoá trắng file này, sau đó đặt thuộc tính sao cho chương trình không thể thay đổi được nội dung của nó. Các bước thực hiện như sau:

– Đầu tiên hãy tắt hẳn chương trình bằng cách click phải vào biểu tượng của YM trên Task Bar, chọn Exit.

– Giả sử thư mục cài đặt của Yahoo! Messenger nằm trong ổ C, hãy vào C:Program FilesYahoo!Messengercache > click chuột phải vào file urls.xml > Open With, chọn Notepad, sau đó xoá trắng toàn bộ file này và đóng lại.

– Tiếp theo hãy khoá file urls.xml đã được xoá nội dung. Để làm điều này ổ C cần phải ở định dạng NTFS. Nếu ổ C đang ở định dạng FAT, hãy ấn tổ hợp Windows + R > gõ vào cmd > Enter để mở Command Line rồi nhập lệnh convert C: /fs:ntfs để chuyển định dạng ổ C sang NTFS.

Di chuyển vào thư mục cache bằng dòng lệnh cd C:Program FilesYahoo!Messengercache, sau đó nhập lệnh cacls urls.xml /D Everyone để khoá file urls.xml. Chương trình sẽ hỏi lại xem bạn có chắc chắn muốn khoá file urls.xml không, gõ y và Enter để xác nhận.

Sau khi thực hiện các bước trên, mở lại Yahoo! Messenger sẽ thấy quảng cáo biến mất.

Đối với Yahoo! Messenger 8

Bạn chỉ cần mở Notepad, copy đoạn mã sau vào 1 file mới, đổi đuôi file đó thành .bat rồi thực thi là được.

@ECHO OFF
TITLE Remove ads from Yahoo Messenger 8

> %TEMP%.noYMads.reg ECHO REGEDIT4
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO.
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO [HKEY_CURRENT_USERSoftwareYahooPagerYUrl]
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO “Messenger Ad”=”*”
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO “Webcam Upload Ad”=”*”
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO “Webcam Viewer Ad”=”*”
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO “Webcam Viewer Ad Big”=”*”
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO “Webcam Viewer Ad Medium”=”*”
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO “Change Room Banner”=”*”
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO “Conf Adurl”=”*”
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO “Chat Adurl”=”*”
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO “Y Content”=”*”
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO [HKEY_CURRENT_USERSoftwareYahooPagerLocale]
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO “Enable Messenger Ad”=”0”
REGEDIT /S %TEMP%.noYMads.reg
DEL %TEMP%.noYMads.reg

ATTRIB -R “%PROGRAMFILES%Yahoo!MessengerCacheurls.xml”
ECHO “” >”%PROGRAMFILES%Yahoo!MessengerCacheurls.xml”
ATTRIB +R “%PROGRAMFILES%Yahoo!MessengerCacheurls.xml”

Hoặc download file noYMads2.bat có nội dung như trên.

Hương Giang (st)

Viết bình luận mới

[Member Login]