Chát nhiều nick Y! không cần phần mềm —> Kool

23/10/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Bạn vào Start, chọn Run (or Windows + R), gõ vào : Regedit để nhập vào chỉnh sửa Registry.
Bạn tìm đến khoá:
HKEY_CURRENT_USERSoftwareyahoopagerTest
Tạo DWORD VALUE tên là Plural
Đặt tham số cho nó là 1
Muốn bỏ chức năng chat nhiều nick thì bạn đặt lại tham số là 0 là xong.

Chúc các bạn thành công!

 

English:
Regedit for Y!M 8 MultiLogin

REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareyahoopagerTest] “Plural”=dword:00000001

Rollback/Restore

REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareyahoopagerTest] “Plural”=dword:00000000

Tested & Works

Hương Giang (st)

Viết bình luận mới

[Member Login]