Mất các biểu tượng trong Programs.

25/12/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Khi bạn vào Start – Programs chọn một biểu tượng để mở một chương trình mình yêu thích nhưng chỉ thấy dòng chữ (Empty) .

Để khắc phục sự cố này , bạn mở Registry Editor và tìm đến khóa sau :

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerUserShell Folders

Bạn tìm đến giá trị Start Menu nhấn chuột phải vào giá trị này , chọn Modify và thiết lập cho giá trị này là %USERPROFILE%Start Menu

Ở phần bên phải , bạn tìm giá trị Common Start Menu và thiết lập cho giá trị này là

%ALLUSERSPROFILE%Start Menu

Tìm giá trị Common Programs thiết lập cho giá trị này là %ALLUSERSPROFILE%Start MenuPrograms

Nếu hai giá trị này bạn không tìm thấy , bạn vào Edit – New chọn Expandable String Value để thiết lập cho cả hai giá trị trên . Đóng Regedit

Vào Start – Run gõ REGSVR32 /n /i:U SHELL32 nhấn phím Enter

Mọi thứ bạn cần đã trở lại như cũ rồi đấy. Chúc các bạn thành công!!

Hương Giang (sưu tầm)

Viết bình luận mới

[Member Login]