Áo biết nhấp nháy

22/07/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Những chiếc áo phông thông thường đã làm teen cảm thấy nhàm chán ư? Thật đơn giản, teen hãy thử ra đường với những chiếc áo biết nhấp nháy này xem… Hehe, sẽ nổi bật cực đó!

 

 

 

Những chiếc áo phông thông thường đã làm teen cảm thấy nhàm chán ư? Thật đơn giản, teen hãy thử ra đường với những chiếc áo biết nhấp nháy này xem… Hehe, sẽ nổi bật cực đó! <

Viết bình luận mới

[Member Login]