Cuộc thi ảnh: Canon PowerShot ShootOut

03/12/2010
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Bạn có niềm đam mê chụp ảnh. Bạn yêu thích những gì là đẹp nhất. Hãy lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của bạn. Hãy sáng tạo những bức ảnh đẹp nhất và tham gia ngay cuộc thi ảnh: Canon PowerShot ShootOut để có cơ hội trình diễn tài năng chính bạn và giành được nhiều phần thưởng rất hấp dẫn.

Thời gian: từ 1/11 – 28/12/2010

Địa điểm: trên website: http://www.canon-asia.com

Đơn vị tổ chức: Canon

Điều kiện tham gia:

Chụp một bức tranh tuyệt vời intepreting bất kỳ một trong những chủ đề sau đây:

SPEED

FOCUS

– LIGHT

(Bạn có thể interprete mỗi chủ đề trong bất kỳ cách nào bạn muốn. Hãy lưu lượng nước của bạn sáng tạo và kỹ năng nhiếp ảnh của bạn kiểm soát. Những người tham gia có thể gửi tối đa ba hình ảnh, mỗi giải thích bất kỳ một trong những thể loại chủ đề ba.)

Đối tượng tham gia:

-Các PowerShot Photo Thách thức cạnh tranh được mở cửa cho tất cả mọi người của tất cả các cấp độ kỹ năng

– Nhân viên Canon Singapore Pte Ltd nhân viên và tất cả các BGK, các chi nhánh, công ty con và quảng cáo và xúc tiến các cơ quan, cũng như thành viên gia đình trực tiếp của mình (vợ, chồng, bố, mẹ, con, anh chị em và vợ hoặc chồng, bất kể họ sống ở đâu), người sống trong cùng hộ gia đình của cá nhân đó, có hoặc không liên quan.

Tiêu chí đánh giá : mục thi sẽ được đánh giá bởi một ban giám khảo với các tiêu chí sau đây.

Liên quan đến một trong bất kỳ một trong ba chủ đề: LIGHT; SPEED; trọng tâm. Làm thế nào bạn đã hiểu và nắm bắt các khái niệm của từng chủ đề.

– Kỹ thuật thực hiện. Làm thế nào bạn đã nắm bắt các hình ảnh trong điều kiện tiếp xúc và tập trung.

– Độc đáo. Làm thế nào bạn đã dịch tầm nhìn của bạn vào một hình ảnh. Đây là một thử nghiệm của ‘con mắt’ của bạn như là một nhiếp ảnh gia.

– Thành phần. Như thế nào các yếu tố trong hình ảnh của bạn được đóng khung như là một bức ảnh ‘hoàn toàn’.

Cuộc thi Entry: Cuộc thi này là miễn phí và mở cửa cho cư dân của Bangladesh, Brunei, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, và Việt Nam, nhưng giới hạn đến 3 hình ảnh trên một người đăng ký.

Hãy ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất (ảnh minh họa)

Định dạng hình ảnh thông tin:

– Hình ảnh Bài nộp phải được định dạng JPEG với kích thước file tối đa của mỗi 1MB.

Người tham dự phải được nhận thức rằng tất cả các hình ảnh sẽ được đánh giá trên một màn hình máy tính.

– Nếu hình ảnh của bạn được lọt vào danh sách cho cuối cùng đánh giá quý vị sẽ được yêu cầu trình độ phân giải cao 300 dpi tập tin trong vòng 7 ngày. Nếu không làm như vậy có thể sẽ loại bạn khỏi cuộc thi.

Đăng ki: Các mục trình chính xác  và hình ảnh sẽ nhận được một email xác nhận, gửi bằng Canon Singapore Pte Ltd đến địa chỉ email cung cấp trên mẫu đăng ký trực tuyến.

Thông báo: Người đoạt giải của cuộc thi ảnh PowerShot Thách thức sẽ được công bố vào tháng Giêng / Hai năm 2011 và tất cả kết quả sẽ được công bố trên http://www.facebook.com/CanonPowerShot.

Điều kiện hình ảnh:

– Hình ảnh có thể được bắn vào bất kỳ bộ phim hay máy ảnh kỹ thuật số và trình mỗi phải là một công việc duy nhất của vật liệu ban đầu được thực hiện bởi người đăng ký này.

– Bất kỳ sự khác biệt trong đặc thù của người đăng ký có thể dẫn đến bị loại khỏi cuộc thi, theo quyết định duy nhất của tổ chức.

Thao tác kỹ thuật số hình ảnh:

– Xử lý ảnh kỹ thuật số được cho phép, để tối ưu hóa hình ảnh, nhưng thêm hoặc loại bỏ yếu tố chính của thành phần không được phép.

– Composite hoặc hình ảnh dựng phim, từ hình ảnh ban đầu nhiều hơn một, không đủ điều kiện.

– Người tham gia của các hình ảnh có thưởng có thể được yêu cầu để sản xuất các hình ảnh ban đầu trước khi các giải thưởng cuối cùng được đưa ra.Không tuân thủ những quy tắc này có thể dẫn đến bị loại nhập cảnh của bạn.

– Các hình ảnh không có nói xấu, tục tĩu, khiêu khích, khiêu dâm, phản đối hoặc nội dung không phù hợp, theo quyết định duy nhất của tổ chức

Chụp ảnh các công việc của người khác được cho phép nhưng chỉ nếu như một đối tượng trong môi trường của nó. Full-frame up thân của một người nào khác của nghệ thuật ban đầu là không được phép.

Hình ảnh: Ảnh chụp trong vòng vài năm qua là chấp nhận được nhưng hình ảnh nội dung phải được hiện đại. Ví dụ, cityscapes và các địa danh chính được recognisably hiện hành.

Hình ảnh Bản quyền:

– Tất cả các hình ảnh được gửi đến cuộc thi, bao gồm đoạt giải, sẽ vẫn có bản quyền của nhiếp ảnh gia.

Các dự thi phải là tác giả duy nhất và chủ sở hữu bản quyền của tất cả các hình ảnh nhập vào.

– Đây là trách nhiệm pháp lý của người đăng ký, và không phải là tổ chức, để đảm bảo rằng họ tuân thủ các yêu cầu này sở hữu và quyền tác giả và của chính quyền để tái tạo hình ảnh của mình. Mục mà không thực hiện đầy đủ các tiêu chí này sẽ được coi là không hợp lệ và bị loại.

– Trường hợp này được phát hiện sau khi giải thưởng đã được trao tặng, giải thưởng phải được trả lại hoặc hoàn trả bởi người đăng ký này. Người tham gia đồng ý bồi thường đầy đủ Canon Singapore Pte Ltd và nhân viên của mình đối với tất cả tiền bản quyền, lệ phí và các khoản tiền khác do bất kỳ người nào vì lý do các vi phạm bất kỳ người đăng ký đã nói ở trên.

Hình ảnh Sử dụng:

Canon Singapore Pte Ltd có quyền tự do sinh sản và triển lãm tất cả hình ảnh vào trong tất cả các phương tiện truyền thông, kết hợp với cuộc thi này.

– Nếu hình ảnh được mong muốn sử dụng tiếp trong sự cho phép phương tiện truyền thông không liên quan và lệ phí sẽ được thỏa thuận với các nhiếp ảnh gia trước.

Bảo mật: Bằng cách nhập vào cuộc thi này, bạn đồng ý với việc sử dụng, thu thập và chia sẻ thông tin về bạn của Canon Singapore Pte Ltd cho mục đích quản lý cuộc thi này phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi tại http://www.canon.com.sg / phần / privacypolicy /

Lưu ý: Tất cả hình ảnh vào sẽ không được trả lại. Nhân viên và thẩm phán sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại cho các mục ảnh.

Đánh giá: Cuộc thi bao gồm hai 2 vòng đánh giá dựa trên các tiêu chí quy định Đánh giá. Tất cả các quyết định của ban tổ chức và thẩm phán là cuối cùng và ràng buộc.

Đăng ảnh:

– Truy cập: http://www.canon-asia.com

– Hình ảnh phải được đệ trình trong định dạng JPEG với kích thước file tối đa của mỗi 1MB.

– Người tham dự phải được nhận thức rằng tất cả các hình ảnh sẽ được đánh giá trên một màn hình máy tính. Nếu hình ảnh của bạn được lọt vào danh sách cho cuối cùng đánh giá quý vị sẽ được yêu cầu trình độ phân giải cao 300 dpi tập tin trong vòng 7 ngày. Nếu không làm như vậy có thể sẽ loại bạn khỏi cuộc thi.

Truất quyền thi đấu: Các mục phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau hoặc họ có nguy cơ bị loại:

– Mỗi trình phải là một công việc duy nhất của vật liệu ban đầu được thực hiện bởi người đăng ký này. Bất kỳ sự khác biệt trong đặc thù của người đăng ký có thể dẫn đến bị loại khỏi cuộc thi, theo quyết định duy nhất của tổ chức.

– Xử lý ảnh kỹ thuật số được cho phép, để tối ưu hóa hình ảnh, nhưng thêm hoặc loại bỏ yếu tố chính của thành phần không được phép.

– Composite hoặc hình ảnh dựng phim, từ hình ảnh ban đầu nhiều hơn một, không đủ điều kiện. Người tham gia của các hình ảnh có thưởng có thể được yêu cầu để sản xuất các hình ảnh ban đầu trước khi các giải thưởng cuối cùng được đưa ra.

– Các hình ảnh không có nói xấu, tục tĩu, khiêu khích, khiêu dâm, phản đối hoặc nội dung không phù hợp, theo quyết định duy nhất của tổ chức. Chụp ảnh các công việc của người khác được cho phép nhưng chỉ nếu như một đối tượng trong môi trường của nó. Full-frame up thân của một người nào khác của nghệ thuật ban đầu là không được phép.

– Các dự thi phải là tác giả duy nhất và chủ sở hữu bản quyền của tất cả các hình ảnh nhập vào. Đây là trách nhiệm pháp lý của người đăng ký, và không phải là tổ chức, để đảm bảo rằng họ tuân thủ các yêu cầu này sở hữu và quyền tác giả và của chính quyền để tái tạo hình ảnh của mình.

– Canon Singapore Pte Ltd không chịu trách nhiệm bị mất, máy chủ mạng bị gián đoạn hoặc không có sẵn hoặc kết nối khác, truyền đạt sai thông, không điện thoại hoặc máy tính hoặc điện thoại truyền hay thất bại kỹ thuật, lộn xộn, tranh giành hay sai địa chỉ được truyền đi, hoặc lỗi khác của loại nào có nhân lực, cơ khí hoặc điện tử.

– Người tham gia phát hiện giả mạo hoặc lạm dụng bất kỳ khía cạnh của cuộc thi này, được xác định bởi Canon sẽ bị loại. Contest nên bất kỳ một phần của điều này bị tổn hại do virus, lỗi, không có thẩm quyền can thiệp của con người hoặc các nguyên nhân khác ngoài sự kiểm soát của Canon Singapore Pte Ltd , trong đó, theo ý kiến duy nhất của Canon Singapore Pte Ltd, đồi bại, hoặc làm suy yếu chính quyền, an ninh, công bằng, nhập cảnh thích hợp vào các cuộc thi, Canon Singapore Pte Ltd có quyền, theo ý riêng của mình, đình chỉ hoặc chấm dứt cuộc thi.

– Canon Singapore Pte Ltd có quyền bị loại bất cứ mục nhập mà nó cảm thấy đã được đặt do lạm dụng, giả mạo, gian lận trong thời gian bỏ phiếu.

Giải thưởng:

– Gii thưởng người chiến thng cho mi ch đ (LIGHT, SPEED, FOCUS): nhn được mt máy nh Canon PowerShot G12 mi digial SELPHY CP800 và mt PhotoPrinter vi KP-36IP

– Giải may mắn: Hai người may mắn được lựa chọn có được mt Canon PowerShot S95

Thông tin chi tiết truy cậphttp://www.canon-asia.com

 

Theo BTC

Viết bình luận mới

[Member Login]