Samsung và Apple tiếp tục kiện tụng “điên đảo”

19/01/2012
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Hôm nay cuộc chiến giữa Apple và Samsung lại 1 lần nữa nóng lên khi mà Apple lại đệ thêm 10 đơn kiện công ty Hàn Quốc này ở Châu Âu trong khi Samsung cũng không thua kém với yêu cầu đòi xem hợp đồng của Apple và Qualcomm.

 

 

 

Trước đó,

 

Việc ai đúng ai sai thì chúng ta chỉ có thể chờ phán quyết của tòa án mà thôi.

 

Tham khảo u

Viết bình luận mới

[Member Login]