Chuỗi hình ảnh hài hước

12/10/2012
dtkoanh
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Đừng nghỉ chỉ có con trai mới có niềm ham mê game nhé, con gái cũng rất sành đó.

Những ảnh chỉ có ở Việt Nam (118), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Chờ một tí sẽ ăn được món ngon vô cùng.

Những ảnh chỉ có ở Việt Nam (118), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
An toàn là trên hết.

Những ảnh chỉ có ở Việt Nam (118), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Sao lại cho đổ xuống mương nước thế này.

Những ảnh chỉ có ở Việt Nam (118), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Của người yêu tặng, phải giữ cẩn thận không thì…

Những ảnh chỉ có ở Việt Nam (118), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Niềm đam mê không giới hạn giới tính.

Những ảnh chỉ có ở Việt Nam (118), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Hãy chú ý thật kỹ nhé, đừng ai dại dột.

Những ảnh chỉ có ở Việt Nam (118), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Thầy bắt lái, vội quá chưa kịp cởi gì.

Những ảnh chỉ có ở Việt Nam (118), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Lúc đội mũ này, lúc đội mũ kia cho “xì tin”.

Những ảnh chỉ có ở Việt Nam (118), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Độc con nhà bà đáo.

Những ảnh chỉ có ở Việt Nam (118), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Che chắn kịp thời.

Viết bình luận mới

[Member Login]