Cười nghiêng ngả với những hình ảnh cực độc

05/07/2013
ndson
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Thế mới gọi là tình yêu.

Cười nghiêng ngả với những hình ảnh cực độc | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Tiện quá!

Cười nghiêng ngả với những hình ảnh cực độc | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Nhà không có đàn ông nên đành phải tự thân vận động vậy

Cười nghiêng ngả với những hình ảnh cực độc | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
WC nữ hết chỗ rồi, các bác thông cảm nhé!

Cười nghiêng ngả với những hình ảnh cực độc | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Đã bảo mua xe đạp mà đi lại không nghe, mình đi trước đây!

Cười nghiêng ngả với những hình ảnh cực độc | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Nặng lắm không em?

Cười nghiêng ngả với những hình ảnh cực độc | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Theo trào lưu

Cười nghiêng ngả với những hình ảnh cực độc | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Hết mình vì nghệ thuật

Cười nghiêng ngả với những hình ảnh cực độc | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Tập thể dục mọi lúc, mọi nơi

Cười nghiêng ngả với những hình ảnh cực độc | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Buổi tối đèn mới sáng cơ ạ!

Cười nghiêng ngả với những hình ảnh cực độc | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Dễ gây hiểu lầm quá!

Cười nghiêng ngả với những hình ảnh cực độc | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Đọc báo thế này mới sành điệu

Cười nghiêng ngả với những hình ảnh cực độc | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
An toàn là trên hết!

Viết bình luận mới

[Member Login]