Cười “toét” cùng cộng đồng Internet

30/08/2012
dtkoanh
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Bạn đã bao giờ bắt gặp những tình huống “muốn đỡ cũng không nổi” như vậy chưa?


Đệm mát xoa, vừa mát vừa xoa


Tranh thủ tập yoga


Lũ cũng phải online


Bí quyết nâng ngực


Sao, đón thêm 2 anh nữa hả?


Phật tổ như bia


3 thầy trò đường tăng đi lau nhà


Tranh thủ vừa đi vừa truyền


Lưỡi cưa râu


Đã bảo là không đỡ nổi mà!


Truyền bia


Vừa ngủ vừa luyện uốn dẻo


Bí quyết để có má phúng phính


Người nhện đã có mặt ở Việt Nam


Ngủ mà lo mất xe


Không còn gì để mất


Hấp tóc bằng bỉm


Tác dụng của Webcamb

Viết bình luận mới

[Member Login]