Diễn biến tâm lý của Kỹ sư IT^^

10/07/2009
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

 

Khi gặp phàn nàn của khách hàng, họ sẽ bắt đầu bằng câu: “Làm sao có thể có chuyện đó được…”

 

( Phủ nhận thực tế )

 

“Làm sao có gì không ổn với phần mềm của tôi chứ! Những gì người ta nghĩ chỉ là sự tưởng tượng hay ám ảnh vì những điều người khác nói”.

 

 

 

(Tức giận)

 

“Có người sửa lại cài đặt gốc làm trục trặc cả hệ thống. Tôi mà tìm ra thủ phạm, tôi sẽ cho hắn biết tay!”

 

 

(Thỏa hiệp)

“Nếu đúng thế thì tôi sẽ kiểm tra tình trạng hệ thống hàng ngày”

 

 

(Suy sụp)

Công việc này thật khó khăn. Chẳng ai đánh giá cao tất cả những gì mà chúng tôi phải vất vả lắm mới làm hệ thống chạy thông suốt được.”

 

 

(Chấp nhận sự thật)

Thế đấy. Nếu mọi thứ đều chạy như quảng cáo thì tôi đã không rời bỏ chốn này…”

 

ATV Group ( theo vietbao)

 

 

 

  

Viết bình luận mới

[Member Login]