Cái đệm này êm thật O:-)

Oh my god!!!

Lỡ rồi… phải dọn thôi!!! ko tí nữa ông chủ về đánh chết.

-Nhìn j mà nhìn.. .