Nếu cuộc sống là chiếc máy tính

19/07/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Nếu cuộc sống là chiếc máy tính, chúng ta sẽ..

Có thể “Open” tất cả những gì mình muốn!

 

” Delete” đi những điều khó chịu!

 

” Refresh” tất cả mỗi khi gặp rắc rối !

 

“Undo” lại mỗi khi… lầm lỡ

 

 

…và ” Stop” tất cả những sự phiền toái!

 

Viết bình luận mới

[Member Login]