Tổng hợp ảnh chế ‘Thanh niên nghiêm túc’

01/08/2013
ndson
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Trào lưu chế ảnh Thanh niên nghiêm túc đang gây sốt cư dân mạng. Với các ảnh chế và bình luận hài hước khiến dân mạng rất thích thú.

Giải thích của thanh niên nghiêm túc

Giải thích của việc tham gia thể thao

Thanh niên nghiêm túc sau khi chia tay

Xin lỗi anh đã là thanh niên nghiêm túc

Thanh niên FA nghiêm túc

Khi cười cũng phải nghiêm túc

Thanh niên nghiêm túc trả lời bình luận

Viết bình luận mới

[Member Login]