Tranh biếm họa giao thông Việt Nam

07/03/2013
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Tiếp tục chùm tranh của họa sĩ Thanh Phong, người nổi tiếng với “Sát thủ đầu mưng mủ”, những bức tranh biếm họa nói lên thực trạng giao thông Việt Nam và những lời nhắn gửi sâu sắc.

Tranh biếm họa giao thông Việt Nam

Chạy nhanh phanh gấp, nằm sấp như chơi

Tranh biếm họa giao thông Việt Nam

Tranh biếm họa giao thông Việt Nam

Lái xe nghe điện thoại, mất tập trung và dễ tai nạn

Tranh biếm họa giao thông Việt Nam

Đường phố luôn ầm ỹ bởi đủ mọi tiếng động

Tranh biếm họa giao thông Việt Nam

Tranh biếm họa giao thông Việt Nam

Tranh biếm họa giao thông Việt Nam

Tranh biếm họa giao thông Việt Nam

Tranh biếm họa giao thông Việt Nam

Tranh biếm họa giao thông Việt Nam

Phóng nhanh là xanh cỏ

Tranh biếm họa giao thông Việt Nam

Khói bụi ô nhiễm tràn ngập đường phố

Tranh biếm họa giao thông Việt Nam

Đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn

Tranh biếm họa giao thông Việt Nam

Xi-nhan mỗi khi chuyển hướng, sang đường

Viết bình luận mới

[Member Login]