Áp dụng tư duy tính toán

03/06/2010
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Một lập trình viên bước vào một tiệm cầm đồ và hỏi phải trả lãi bao nhiêu nếu anh ta thế chấp chiếc xe hơi Altis để vay mười triệu đồng trong sáu tháng. Bà chủ cửa tiệm nói:

“Lãi suất 2,5 %, nghĩa là anh phải trả lãi 250.000 đồng một tháng”.

“Được lắm. Đó là chiếc xe của tôi và đây là giấy tờ xe”, vừa nói anh vừa chỉ tay về chiếc Altis đang đậu trước cửa tiệm.

Ngày hôm sau anh ta kể lại câu chuyện này với mọi người trong công ty. Cô thư ký ngạc nhiên hỏi:

“Bà ta chắc chắn phải nghĩ là anh bị tâm thần. Đời thuở nhà ai lại thế chấp chiếc xe hơi để vay mười triệu đồng trong sáu tháng!”

Anh chàng trả lời một cách tâm đắc:

“Chị chẳng có tư duy lập trình gì cả. Này nhé, công ty cử tôi đi Nhật tu nghiệp trong sáu tháng. Thử hỏi tôi có thể để xe ở đâu trong khoảng thời gian lâu như thế mà chỉ phải trả 250.000 đồng một tháng?”

 

Viết bình luận mới

[Member Login]