Ai đây?

29/12/2010
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

aiday.  jpg

Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát:

– Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!

– Ông có thể tả hình dáng của người ấy không?

– Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù!

– Ông ta bị hói?

– Đúng vậy.

– Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được? <

Viết bình luận mới

[Member Login]