Biên bản báo cáo

20/03/2009
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Các IT man của VN sang Malaysia triển khai đã trở nên nổi tiếng vì năng lực support khách hàng. Khách hàng và ta cùng nhau đi tìm hiểu 1 trường hợp và viết báo cáo lại như sau:
Lời kể của KH: Tôi bật PC lên – không chạy. Gọi thằng IT đến, nó đưa 2 tay lên trời, lẩm bẩm niệm gì đó, xoay ghế của tôi 10 vòng, đá CPU 1 phát – tự nhiên PC chạy! Rồi nó lại đưa 2 tay lên trời, lẩm bẩm rồi đi mất.
Lời kể của IT man của ta: Khi được gọi, tôi đến chỗ người dùng. Cái thằng dở hơi đó hay xoay tròn trên ghế đến nỗi dây nguồn xoắn lại và tuột khỏi CPU. Tôi lầm bầm chửi, gỡ dây khỏi ghế, đá cho cái CPU ra xa hơn 1 chút, bật điện rồi về.
Sưu tầm

Viết bình luận mới

[Member Login]