Cục vàng của anh

28/07/2011
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Mau cua tinh yeu.JPG“Nửa đêm có tiếng đập cửa. Chủ nhà mở hé cửa, một họng súng đen sì gí vào đầu:
– Các ông cần gì ạ?
– Vàng.
– Bao nhiêu?
– 100 kg
– 105 kg được không?
– Quá tốt!
– Cục vàng yêu quý của anh, dậy đi, có người đến đón em đi này!”

Sưu tầm

LH

Viết bình luận mới

[Member Login]