Các virus máy tính nổi tiếng

28/07/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Virus Titanic: Làm máy tính chìm trong đống mã độc sau khi bạn nhận file nhạc My Heart Will Go On của Celine Deon.

Virus Disney: Làm mọi thứ trong máy tính của bạn đều giống như con chó Goofy (một chú cẩu rất ngu dốt).

Virus Ronald Reagan: Lưu các dữ liệu của bạn nhưng quên đã để chúng ở đâu.

Virus Mike Tyson: Biến đi sau hai phát cắn vào ổ cứng. Sau đó, nó nhả mọi thứ ra.

Viết bình luận mới

[Member Login]