Chăm sóc khách hàng

09/07/2009
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Chăm sóc khách hàng

Khách hàng gọi điện đến một cửa hàng bán máy vi tính:
– Các anh ghi trong phiếu bảo hành 90 ngày có nghĩa là gì?
– Nghĩa là khi máy có vấn đề, bà gọi cho chúng tôi. Trong vòng 90 ngày sẽ có người đến sửa. Sau 90 ngày mà không có ai đến thì coi như hết hạn bảo hành. – ???

Sưu tầm

Viết bình luận mới

[Member Login]