Chút hối tiếc khi yêu

30/09/2009
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Em yêu anh để rồi em backup

Lúc em buồn em sẽ lại Restore

Database em select tự do

Bởi đâu phải mình anh là dữ liệu

Khi hết tiền em select Table

Lúc anh Null em không thèm update

Permission anh đã trao em hết

Để giờ đây anh luôn nhận query.

 

 

Sưu tầm

Viết bình luận mới

[Member Login]