Chuyện về 3 cái phong bì!!!

06/07/2009
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Một giám đốc mới đến nhận nhiệm vụ tại một công ty chuyên gia công phần mềm. Sau khi bàn giao xong công việc, người tiền nhiệm trao cho ông ba phong bì có ghi số thứ tự.

“Tôi để lại cho anh ba phong bì này. Hãy giữ kỹ chúng và chỉ mở từng phong bì một khi nào anh gặp phải vấn đề khó khăn không giải quyết được”, ông nói

Ba tháng sau, công ty bị khủng hoảng trầm trọng về tài chính. ?

Viết bình luận mới

[Member Login]