Con khỉ đắt giá

04/07/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Một khách hàng bước vào cửa hàng bán thú cảnh ở thung lũng Silicon để mua một con khỉ.

– Con này giá bao nhiêu?
– 500 USD – người bán hàng đáp.
– Sao đắt thế? – ông khách giãy nảy.
– Vì nó biết lập trình bằng ngôn ngữ C. – người bán hàng trả lời.
– Thế còn con bên cạnh? – khách hàng hỏi tiếp
– Con đó giá 1.500 USD vì nó biết lập trình bằng ngôn ngữ C++ và công nghệ hướng đối tượng.

Ông khách quay sang con khỉ ở chuồng bên:

– Vậy còn con này?
– Con này giá 3.000 USD

– 3.000 ??????? – ông khách kêu lên – Thế nó biết làm những gì?

Người bán hàng nhún vai:
– Thật lòng, tôi chưa từng thấy nó động chân động tay làm bất cứ việc gì, nhưng nó tự nhận là chuyên viên tư vấn.

Viết bình luận mới

[Member Login]