Đơn giản

13/08/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Vị sếp của một công ty kinh doanh máy vi tính vừa mới học một khóa ngắn hạn về vi tính. Muốn tỏ ra cho nhân viên biết là mình có hiểu biết về ngành này, sếp hỏi cấp dưới :

– Cậu có biết sự khác nhau giữa UPS và USB không ?

– Dạ, là thế nào ạ ? – Anh nhân viên thắc mắc.

– UPS thì chỉ để cố định ở một chỗ thôi ; còn USB thì di động, có nghĩa là anh có thể mang nó tới bất cứ nơi nào, thậm chí đeo ở cổ như một món đồ trang sức.

Viết bình luận mới

[Member Login]