Em ứ lấy chồng đâu!

09/06/2009
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

 

Em ứ lấy chồng công an đâu

Pháp luật luôn luôn ở trong đầu

Đêm về hai đứa đang yên giấc

Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu!

 

Em ứ lấy chồng phi công đâu

Máy bay lượn lượn ở trên đầu

Đêm về hai đứa đang yên giấc

Giật mình anh hỏi toạ độ đâu!

 

Em ứ lấy chồng bộ đội đâu

Mũ cối luôn luôn đội trên đầu

Đêm về hai đứa đang yên giấc

Giật mình anh hỏi bắn vào đâu!

 

Em hãy lấy chồng IT đi

Máy tính luôn luôn ở trong đầu

Đêm về hai đứa đang yên giấc

Giật mình anh hỏi: Ổ MỀM đâu !!!!

Viết bình luận mới

[Member Login]