Giải pháp khắc phục sự cố

13/08/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Một nhà kinh doanh máy tính, một kỹ sư phần cứng và một kỹ sư phần mềm đang cùng đi trên một xe. Đột nhiên một bánh xe trước bị xì, mọi người buộc phải dừng lại. Họ đưa ra ba giải pháp xử lý sự cố:

Nhà kinh doanh buồn bã nói: Đã đến lúc phải mua một chiếc xe mới rồi

– Kỹ sư phần cứng nói: Được thôi, trước hết chúng ta hãy đổi chỗ các bánh xe trước và sau xem. Biết đâu chúng lại hoạt động tốt !

– Kỹ sư phần mềm nói: Hãy thử chạy lại,

Viết bình luận mới

[Member Login]