Giá của bộ não lập trình viên

31/07/2009
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Một anh nhà giàu bị bệnh về não đến gặp bác sỹ. Bác sỹ bảo cần phải ghép não thì mới sống được. Anh này sẽ có ba nguồn để lựa chọn.
– Thứ nhất là phần não của chuyên viên lập trình, giá 10 triệu đồng.
– Thứ hai, phần não của một giáo sư toán, giá 20 triệu đồng.
– Cuối cùng là phần não của một bộ trưởng, giá 50 triệu đồng.
Bệnh nhân thắc mắc “Sao não quan chức lại đắt thế?”
Bác sỹ trả lời: “Vì nó gần như còn mới”. <

Viết bình luận mới

[Member Login]