Giá như anh có thể

20/02/2009
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay
Giá như anh có thể ấn Ctrl+ZĐể Undo những gì đă xảy ra, ngay cả những lập trình viên quốc tế cũng có thể mắc lỗi nữa là… Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z Một lần, chỉ đúng một lần thôi.Anh sẽ Debug những lỗi lầm đáng ghét em sẽ hiểu anh đâu phải thằng tồi. Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z thì  khi này anh đă ở bên em chứ đâu phải cô đơn ngồi quét những con Virus đang tràn ngập trái tim. Nhưng anh không thể ấn Ctrl+Z trong phần mềm có tên gọi là tình yêu chỉ có thể chọn Continue hay Exit.  Và tất nhiên anh chưa muốn xa em. Hăy hiểu cho lòng anh em nhé và xin em, hăy rộng mở lòng em khi mă nguồn trái tim không còn đóng. Anh sẽ viết lên đó dòng tên em
Sưu tầm

Viết bình luận mới

[Member Login]