Hỏng ở đâu?

04/08/2009
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Một nhân viên ở trung tâm bảo hành thiết bị vi tính đang sửa máy cho khách hàng thì một đồng nghiệp của anh ta lao vào báo tin :

Này, con của cậu phải vào bệnh viện rồi

Anh nhân viên ngước mắt lên hỏi:

Thế nó bị hỏng phần cứng hay phần mềm?? ?

Sưu tầm

Viết bình luận mới

[Member Login]