Lập trình viên

04/07/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

 

o O o

 

Phát triển phần mềm khác gì làm thuốc

Nhà phát triển phần mềm

 

Nhà sản xuất thuốc

 

Họ coi khách hàng là “người sử dụng”. Họ coi khách hàng là “người sử dụng”.

“Tải một bản dùng thử miễn phí”

“Dùng thử viên đầu tiên miễn phí”.
Có những từ lóng lạ lùng như SCSI, RTFM, Java, ISDN. Từ lóng lạ lùng: Stick (dán), Rock (lắc), Dime bag (túi thuốc bán sai quy định), E.
Nhận ra nhu cầu to lớn của một thị trường có tuổi đời từ 14-25 năm Nhận ra nhu cầu to lớn của một thị trường có tuổi đời từ 14-25 năm

Công việc được hỗ trợ bằng những thứ máy móc mới và nhanh do ngành sản xuất được

Công việc được hỗ trợ bằng những thứ máy móc mới và nhanh do ngành sản xuất được

Họ làm ra Grand Thef Auto: San Andreas, RedLightCenter

Họ pha chế được những thứ thuốc “lên tiên” và tạo cảm giác “háo hức”.

Viết bình luận mới

[Member Login]