May rủi

22/09/2010
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Một người đàn ông phóng xe rất nhanh trên đường và bị cảnh sát giữ lại đề nghị ký vào biên bản nộp phạt. Ông ta nhăn nhó hỏi cảnh sát:

– Thật là không công bằng. Nhiều xe khác cũng chạy nhanh như tôi, sao chỉ có mình tôi bị phạt?

– Có bao giờ ông đi câu không? – cảnh sát hỏi.

– Có… thì sao?

– Ông có câu được tất cả cá không?

Sưu tầm

Viết bình luận mới

[Member Login]