Nghề tội lỗi

08/12/2010
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

a6.jpg

Hàng rào ngăn cách giữa Thiên Đàng và Địa Ngục bị đổ ngã. Chúa mới gọi Quỷ Satan mà nói:

– Chúng ta phải sửa lại cái hàng rào. Ta chịu một nửa tốn phí và ngươi phải trả một nửa.

Satan từ chối:

– Ông muốn sửa thì ông cứ sửa mình ông đi, tôi không trả tiền phí tổn. Đó là việc của ông làm mà.

Chúa dọa là sẽ thưa Satan ra tòa. Satan trả lời:

– Cứ việc thưa đi, làm sao ông tìm ra một luật sư nào ở trên thiên đàng chứ!!!

Sưu tầm

Viết bình luận mới

[Member Login]