NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

04/05/2010
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Một lập trình viên và vợ sắp cưới đang kê khai vào giấy đăng ký kết hôn. Vợ sắp cưới hỏi:

– Ngôn ngữ mẹ đẻ của anh là gì?

– Ngôn ngữ mẹ đẻ nào cơ?

– Tức là ngôn ngữ mà anh được học từ nhỏ và dùng nó suốt đời ấy.

– Ờ thế thì em cứ điền là Pascal hoặc C++.

 

Hình ảnh minh họa

Viết bình luận mới

[Member Login]