“Ranh” ngôn ^__^

02/12/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Windows là thứ bạn rất ghét lau.
Program là một chương trình truyền hình.
Keyboard chính là chiếc đàn piano.
Memory là cái sẽ mất khi về già.
CD là tài khoản ngân hàng.
Log on là hành động cho củi vào lò sưởi.
Hard drive là hành trình mệt nhoài trên đường dài.
Mouse pad thực sự là tổ chuột.Windows là thứ bạn rất ghét lau.
Program là một chương trình truyền hình.
Keyboard chính là chiếc đàn piano.
Memory là cái sẽ mất khi về già.
CD là tài khoản ngân hàng.
Log on là hành động cho củi vào lò sưởi.
Hard drive là hành trình mệt nhoài trên đường dài.
Mouse pad thực sự là tổ chuột

 

Hương Giang (st)

Viết bình luận mới

[Member Login]