Tiên học nhậu, hậu học ăn

12/07/2011
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Anh cán bộ nọ đang học đại học tại chức. Trong một bữa tiệc, anh khề khà nói với mọi người:

Ruou.jpg

– Mỗi môn học thường là hết nửa tháng, nhưng tớ chỉ đến lớp có vài ba buổi mà thôi.
– Thế thì thi thế nào được?
– Xời, môn nào mà điểm tớ chẳng cao ngất ngưởng.
– Thật á?
– Thật chứ sao không? Tớ lười đến lớp nhưng lại chăm mời thầy đi nhậu, hiểu chưa?

Sưu tầm

LH

 

Viết bình luận mới

[Member Login]