Truyện cười về IT

25/08/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Vào học: Khởi động máy

Nói chuyện riêng: “Chat” trên mạng

Quay bài: Thiết kế trang web

Giáo viên chủ nhiệm: Máy chủ

BCH Chi đoàn : Hệ điều hành MS-DOS

Bài giảng: Soạn thảo văn bản

Tranh luận trên lớp: Chạy trên môi trường Windows

Công văn khoa về lớp: Lệnh ngoại trú

Ý kiến SV: Lệnh nội trú

Lớp trưởng và Bí thư: Bộ nhớ CPU

Ghi nhớ kiến thức: Sao chép file

Ngủ trong lớp: Máy treo

Ăn quà vặt: Máy nhiễm virus

Thi hộ: Hacker xâm nhập

Học lại: Khởi động lại

Viết bình luận mới

[Member Login]