VÒNG ĐỜI QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

07/01/2010
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

1. Lập trình viên đưa ra đoạn mã mà anh ta tin rằng không hề có lỗi.
2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, phát hiện 20 lỗi.
3. Lập trình viên sửa 10 lỗi và gửi e-mail tới phòng Thử nghiệm sản phẩm về 10 “vấn đề” còn lại mà anh ta nhất định cho rằng không phải là lỗi.
4. Phòng thử nghiệm sản phẩm e-mail lại rằng 5 trong số 10 đoạn sửa lỗi không hoạt động và đính kèm danh sách 15 lỗi mới.
5. Phòng tiếp thị gởi thông báo rằng họ đã hoàn tất khâu quảng bá cho sản phẩm.
Giám đốc gọi điện xuống hỏi về tiến độ công việc và củng cố tinh thần “chiến sỹ”.
Phòng phát hành cử nhân viên đến nhận đĩa nguồn phần mềm. Phòng tiếp thị thông báo trên truyền hình và báo chí về việc hoãn lại ngày phát hành sản phẩm vài tuần…
6. Ơn trời! Cuối cùng sản phẩm cũng được phát hành.
7. Trong vòng một tuần, người sử dụng phát hiện ra 137 lỗi mới.
8. Lập trình viên phụ trách phát triển sản phẩm đã xin nghỉ phép.
9. Một nhóm “cứu nạn” gồm nhiều lập trình viên kỳ cựu được thành lập khẩn cấp. Sau một tuần làm việc cật lực, họ đã “thanh toán” hết 137 lỗi, nhưng lại được thông báo về 456 lỗi mới.
10. Mọi người tổng kết được 783 lỗi trong chương trình.
13. Giám đốc ngồi tại bàn giấy xem xét các báo cáo và quyết định thuê một lập trình viên mới toanh để xây dựng lại phần mềm từ đống đổ nát ban đầu.
14. Lập trình viên mới đưa ra đoạn mã mà anh ta tin rằng không hề có lỗi…..

Và tất cả lại bắt đầu………………

Cập nhật ngày 06/01/2010 theo www.legmobile.com

Phóng viên ATV

Viết bình luận mới

[Member Login]