Xin lỗi

13/08/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Chàng trai vô tình làm cho cô bạn gái nổi giận.

Chàng trai: Thôi cho anh xin lỗi đi em.

Cô gái: Không, lần này anh phải xin lỗi 1000 lần như trong bài “Xin lỗi tình yêu”!

Chàng trai: Thôi mà em, đừng làm khó anh.

Cô gái: Xin lỗi đi, em sẽ đếm.

Chàng trai: for(i=1;i<1001;i++){prinf(“Xin lỗi em lần thứ %d”, &i)}

Cô gái: !!!

Viết bình luận mới

[Member Login]