BTC công bố lịch trình cuộc thi ATV Media 2012

23/08/2012
dtkoanh
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay
LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN THỰC HIỆN ATV MEDIA 2012
1. KỲ PHÁT SƠ KHẢO TUẦN, THÁNG & GALA
02/07/2012 – 14/07/2012 : Kỳ 1 5 Clip
16/07/2012 – 28/07/2012 : Kỳ 2 5 Clip
30/07/2012 – 04/08/2012 : Kỳ phát tháng 1 10 Clip
06/08/2012 – 18/08/2012 : Kỳ 3 5 Clip
20/08/2012 – 01/09/2012 : Kỳ 4 5 Clip
03/09/2012 – 08/09/2012 : Kỳ phát tháng 2 10 Clip
10/09/2012 – 22/09/2012 : Kỳ 5 5 Clip
24/09/2012 – 06/10/2012 : Kỳ 6 5 Clip
08/10/2012 – 13/10/2012 : Kỳ phát tháng 3 10 Clip
15/10/2012 – 27/10/2012 : Kỳ 7 5 Clip
29/10/2012 – 10/11/2012 : Kỳ 8 5 Clip
12/11/2012 – 17/11/2012 : Kỳ phát tháng 4 10 Clip
2. KỲ PHÁT GALA
19/11/2012 – 24/11/2012 : Gala
3. KỲ PHÁT VÒNG CHUNG KẾT & CÔNG CHIẾU
26/11/2012 – 01/12/2012 : Chung kết CB và trao giải ngày 2/12/2012

BTC

Viết bình luận mới

[Member Login]