Game show – VTV3 Hành khách cuối cùng

17/12/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

 

Năm 2009,  Trường  Hanoi – Aptech sẽ tiếp tục đăng ký đội chơi tham gia vào

Game show Hành khách cuối cùng trên VTV3.

 

Sau 2 Vòng Sơ tuyển trong năm 2008, nhà Trường cũng đã có được 1 số các bạn học viên đạt yêu cầu. Hiện tại để tạo điều kiện cho các bạn học viên yêu thích chương trình có cơ hội tham gia vào đội chơi.

 

Nhà Trường sẽ tổ chức Test kiến thức và phỏng vấn vào:

 

Thời gian: 14h00 Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2008

Địa điểm: Khu trường học – Số 2 Chùa Láng

 

Các bạn hãy đăng ký ngay với Phòng Tổ chức sự kiện Trường Hanoi – Aptech qua email: event@indochinapro.com hoặc số điện thoại: (043) 7 752 133. Tham gia cùng Hành khách cuối cùng các bạn sẽ thực sự sống trong không khí sôi động và hơn thế nữa các bạn sẽ có cơ hội để tham gia chuyến du lịch nếu đội chơi chiến thắng.

Năm 2007, Hanoi – Aptech đã tham gia chương trình và có 2 đội chơi chiến thắng.

 

Đội nhân viên

 

Đội học viên


Hy vọng tinh thần Hanoi – Aptech sẽ luôn chiến thắng.. .

Viết bình luận mới

[Member Login]