Kết quả Vòng 1 – Thử giọng IT Melody & Hanoi-Aptech’s MC Competition

21/03/2009
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

 

 

 

 

 

 

 

{mxc}

 

Xin chúc mừng tất cả các bạn có tên sau đây đã lọt vào vòng tiếp theo Sơ khảo hai cuộc thi IT Melody & Hanoi-Aptech’s MC Competition.

IT Melody

SBD

Họ & tên

SĐT

Lớp

3

Trần Trọng Nghĩa

0986 873 588

C0705M

4

Dương Thị Dung

0942 444 288

A0809K

9

Nguyễn Xuân Hiệp

0915 942011

A0805H

11

Trần Anh Duy

0168 902 4768

A0810L

12

Nguyễn Thị Vân Anh

0168 992 8590

A0810L

15

Nguyễn Trung Hiếu

0912 619 994

C0804H

18

Nguyễn Trung Hiếu

0168 673 3919

A0809K

19

Nguyễn Tòng Hiếu

0956 865 326

 

22

Thành Tây

0938 215 216

C0609G

23

Ngô Thị Minh Nguyệt

0989 632 818

C0609G

29

Trịnh Bá Pháp

0167 642 7019

T0811i

33

Bùi Văn Mạnh

0168 594 1418

T0811i

34

Nguyễn Như Bảo Ngọc

0978 661 886

A0811H

36

Lê Phương Ly

0956 239 492

A0810K

40

Phù Thị Hường

0984 492 637

C0710G

43

Đỗ Trọng Nguyên

 

A0805H

45

Lê Văn Tuyên

0168 668 8728

T0811i

 

 

Hanoi-Aptech’s MC Competition

SBD

Họ & tên

Điện thoại

Lớp

04

Dương Thị Dung

0942 444 288

A0809K

05

Nguyễn Thành Du

0977 866 728

A0809H

06

Nguyễn Anh Tuấn

093 229 3062

T0809H

13

Phạm Anh Tuấn

0166 541 3090

A0811H

15

Vũ Thanh Hà

0916 071 344

A0809H

16

Dương Diệu Linh

 

A0709K

19

Nguyễn Tòng Hiếu

0956 865 326

 

21

Nguyễn Thị Kim Chi

0979 349 155

A0809H

24

Nguyễn Thanh Hiếu

0915 256 583

A0709K

25

Nguyễn Đình Điều

0945 551 829

N0811M

09

Hoàng Minh Khang

0904 646875

C0708M

 

 

 

 

 

Cập nhập

Tin tức sự kiện

 

Viết bình luận mới

[Member Login]