Tag: hiến tinh trùng

Muốn sinh nhiều con thì nên hiến tặng tinh trùng !

dtkoanh
09/04/2012

Một nhà khoa học tiên phong người Anh có tên Bertold Wiesner được ghi nhận đã trở thành cha của khoảng 600 em bé. Vợ chồng ông này đã thành lập 1 bệnh viện ở Luân Đôn từ những năm 1940 và ông là 1 trong những người hiến tặng tinh trùng chính cho bệnh viện Barton. Trong khoảng hơn 20 năm (từ năm 1940 đến giữa những năm 1960) bệnh viện này đã giúp khoảng 1.500 phụ nữ có con.

Xem thêm
1