Tag: Patin ball

Trò chơi mới : Giới trẻ Hà Thành rủ nhau ” đánh trận giả”

dtkoanh
26/03/2012

Súng sơn (paintball) là một trò chơi đánh trận giả đã có từ lâu và đã khá quen thuộc với thanh niên nước ngoài. Trò chơi này đã xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 2009, nhưng bây giờ mới có mặt tại Hà Nội.

Xem thêm
1