Tag: rắn khủng

Rắn khủng được nuôi trong ngôi nhà ma ám

dtkoanh
24/09/2012

Chỉ sau 2 năm, chiều dài của nó đã lên tới 7.62m.

Xem thêm
1