Let’s connect là gì ?

13/04/2012
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

LET’S CONNECT LÀ GÌ???

Let’s Connect là tên gọi cho nhóm dự án thực hiện các hoạt động Team buillding ( Làm việc nhóm ) theo đơn đặt hàng.

Let’s Connect xây dựng các chương trình với phong cách trẻ trung, sáng tạo và xuyên suốt chính là tinh thần kết nối các thành viên với nhau.

Let’s Connect sẽ mang lại những giá trị về kỹ năng mềm cho những người tham gia các hoạt động.

Các hoạt động do Let’s Connect xây dựng và thực hiện là những chương trình với các trò chơi lớn mang tinh thần Chơi mà học. Các hoạt động tập thể được kết nối có chủ đề giúp những người tham gia sẽ định hình được những kỹ năng cần thiết cho bản thân thông qua các hoạt động.

Với 3 chủ đề lớn

Khơi dậy Tiềm năng – Phát triển Tư duy & Định hướng Trải nghiệm

Let’s Connect sẽ xây dựng nhiều gói sản phẩm theo 3 chủ đề này để phù hợp với các đối tượng.

Ngoài những hoạt động chính tất cả các hoạt động do Let’s Connect thực hiện sẽ có thêm những hoạt động giao lưu cũng với mục đích tăng tính đoàn kết và tập thể trong các thành viên.

“Sống” là một cuộc hành trình khám phá, khám phá tiềm năng trong mỗi một con người! không quá xa vời, không quá khó, nhưng khám phá bản thân đó là 1 chân lý để tồn tại. “Thế giới là muôn hình vạn trạng và Con người là mọi khả năng”, nhiệm vụ của chúng tôi là khơi dậy những năng lượng tiềm ẩn trong mỗi một con người. Cụ thể là năng lực lãnh đạo, kỹ năng team work, khả năng phát triển tư duy.v.v…

LET’S CONNECT GIÚP BẠN

TẠO DỰNG SỨC MẠNH TẬP THỂ

Một số hình ảnh minh họa :