Ý nghĩa của hoạt động Team Building

13/04/2012
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Chương  trình Team Buillding  của  dự  án  Let’s Connect là  các . chương  trình  được xây dựng mang  tính cộng  đồng cao. Chương trình  sẽ mang lại  những  kỹ  năng  làm việc  nhóm cho  các  bạn  ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Chương  trình được xây dựng & kết nối bằng những chủ đề khác nhau giúp các cá nhân phát huy khả năng khi  tham gia cùng tập thể.

Tham gia vào các hoạt động tập thể này sẽ giúp mang lại tinh thần tốt  và  năng lượng mới cho công việc  vì  vậy duy  trì  những  hoạt động này  là đang  tái  tạo sức  lao động một cách  tích cực và khoa học.

Các chương  trình hoạt động này được thiết kế  theo mô hình chơi mà học với không gian mở. Mỗi  chương  trình  sẽ mang một  sứ mệnh riêng – phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng.

Let’s Connect là dự án được thành lập nhằm mang lại những khóa học về phát triển các hoạt động tập thể dành tới nhiều đối tượng trong đó đối tượng sinh viên và các doanh nghiệp đang được Let’s Connect chú trọng.

Các chương trình của dự án được xây dựng theo chủ đề và dựa theo thực tế yêu cầu cũng như hoạt động thực tế của cơ sở để đem lại lợi ích và giá trị tốt nhất.

Let’s Connect mong muốn mang lại những kỹ năng mềm nhằm giúp mọi người liên kết với nhau tạo thành những team hoàn hảo trong công việc cũng như học tập mang lại những giá trị nhất định. Sau mỗi khóa học các bạn sẽ tự rút ra được những kỹ năng riêng cho bản thân đây là phương pháp tối ưu để giải phóng những khả năng tiềm ẩn.

Chúc các bạn thành công !

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn