Trang chủ » Chương trình Let's connect

Chủ đề 3 – Định hướng trải nghiệm

admin
13/04/2012

HÀNH TRÌNH LIÊN KẾT Với hành trình này các hoạt động sẽ mang đúng tinh thần liên kết các thành viên lại với nhau trong một khoảng thời gian, giúp mọi người gần nhau hơn, gắn bó hơn.

Xem thêm

Chủ đề 2 – Phát triển tư duy

admin
13/04/2012

CHỦ ĐỀ TƯ DUY & SÁNG TẠO Tư duy & Sáng tạo có thể coi là tiền đề cho những hoạt động tập thể mang tính tri thức cao. Mỗi một cá nhân đều có sẵn trong mình những tư duy và sáng tạo cá nhân ở mọi hoàn cảnh nhưng khi kết hợp các tư duy & sáng tạo đó lại với nhau thì hiệu quả mang lại sẽ cao hơn rất nhiều.

Xem thêm

Chủ đề 1 – Khơi dậy tiềm năng

admin
13/04/2012

HÀNH TRÌNH KẾT NỐI Ý TƯỞNG: Kết nối Ý tưởng sẽ giúp những người tham gia hình thành những mắt xích để gắn kết lại với nhau, mọi người sẽ có cơ hội phát triển khả năng cá nhân khi tham gia hành trình này trên nền tảng phát triển cho mục đích chung theo các hoạt động của chương trình.

Xem thêm
1