Không thề cười vì quá buồn cười

12/03/2014
ndson
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Ai trong đời đã từng bị những tai nạn gần giống thế này xin hãy chia sẻ cảm giác!

Khốn đốn vì tai nạn rất thốn | Ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,Ảnh hài hước
Đã bảo những gã mông dày, đừng có vội vã phịch ngay khi ngồi, ghế sập
thì lại kêu trời, vị trí đảo ngược thôi rồi đầu mông!

Khốn đốn vì tai nạn rất thốn | Ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,Ảnh hài hước
Chưa ăn được miếng mì nào, đã bị nó chọc ngay vào đường ra, thiết kế
kiểu hại người ta, lần sau bảo đến có mà vái luôn.

Khốn đốn vì tai nạn rất thốn | Ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,Ảnh hài hước
Hôm nay bệnh viện đón chào, một chú bị ngã bổ nhào vì oai, tưởng rằng
sáu ghế là tài, ai ngờ lại thấy chữ tai… dưới nền.

Viết bình luận mới

[Member Login]